Παράρτημα:Προφορά/αρχαία ελληνικά

Δείτε στην αγγλική Βικιπαίδεια για τα αρχαία ελληνικά en:w:Ancient Greek phonology
Δείτε στην αγγλική Βικιπαίδεια για την ελληνιστική κοινή en:w:Koine Greek phonology
Noia 64 apps cervisia.png Αυτή η σελίδα είναι ακόμη υπό κατασκευή    


Gthumb.svg Το παράρτημα αυτό χρειάζεται βοήθεια!
Μήπως μπορείτε να βοηθήσετε;


Οι προφορές αυτές είναι ανασυντεθειμένες με βάση τα συμπεράσματα της μελέτης της φωνολογίας της ελληνικής γλώσσας, στο διάβα των αιώνων.
Σε πολύ αδρές γραμμές, συμβαίνουν τα εξής:

  grc αρχαία ελληνικά
όπως η κλασική αττική διάλεκτος του 5ου αιώνα πκε
grc-koi ελληνιστική κοινή
  • αρχικά, μοιάζει με την αρχαία προφορά
  • μεταχριστιανικοί αιώνες: μοιάζει με τα νέα ελληνικά
σχόλια ή παραδείγματα
Σημειώνονται, αν υπάρχουν, διαφορές στα μεσαιωνικά ή τα νέα ελληνικά
τονισμός μελωδικός, προσωδιακός
→ δείτε τον όρο μόρα
δυναμικός τόνος από τον ... αιώνα διακριτικά σημάδια τόνων από το 200 πκε
δίφθογγοι προφέρονται και οι δύο ήχοι μονοφθογγισμός
ιωτακισμός ... Ξεκινά με το ...
Ολοκληρώνεται τον...
δέλτα Δ προφέρεται [d] Δ και δ, προφέρεται [ð] ήδη τον 4ο αιώνα κε δάπεδα
ωμέγα Ω δύο μόρες [ɔː] = ɔɔ Ω και ω,... ὠτός