Δείτε επίσης: η, , ή, ,

Αρχαία ελληνικά (grc)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος αντωνυμίαςΕπεξεργασία