Αρχαία ελληνικά (grc) επεξεργασία

᾿
᾿ decimal
᾿ Unicode (U+1fbf)
GREEK PSILI
η ψιλή μόνη της
ὀ
̓; decimal
̓ Unicode (U+0313)
COMBINING COMMA ABOVE
ψιλή πάνω από γράμμα

  Ετυμολογία επεξεργασία

᾿ < αντίστροφο από το σύμβολο (της δασείας) < αποσπασμένο από το σχήμα του συμβόλου του γράμματος ήτα <Η>

  Προφορά επεξεργασία

ΔΦΑ : /-/ (δήλωνε ότι δεν υπάρχει καμία προφορά)

  Σύμβολο επεξεργασία

᾿ (ελληνιστική κοινή)

Συγγενικά επεξεργασία

Δείτε επίσης επεξεργασία