Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική το πεδίο τα πεδία
      γενική του πεδίου των πεδίων
    αιτιατική το πεδίο τα πεδία
     κλητική πεδίο πεδία
Κατηγορία όπως «πεύκο» - Παράρτημα:Ουσιαστικά
 
Στον παραπάνω πίνακα η τιμή «Value» είναι στο πεδίο του γνωρίσματος Α1 της πρώτης εγγραφής ή αλλιώς εκεί που τέμνεται η πρώτη γραμμή με την στήλη Α1

  Ετυμολογία επεξεργασία

πεδίο < αρχαία ελληνική πεδίον < πέδον

  Ουσιαστικό επεξεργασία

πεδίο ουδέτερο

 1. η επίπεδη έκταση, πεδιάδα
 2. (κατ’ επέκταση) ο χώρος όπου συμβαίνει κάτι
  ένα ευρύ πεδίο δράσης
  το πεδίο της μάχης
 3. (φυσική) ο χώρος μέσα στον οποίο ασκούνται κάποιες δυνάμεις
  το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο
 4. (πληροφορική) η θέση (οθόνη, μνήμη, κλπ) για καταχώριση, αποθήκευση δεδομένων
 5. (βάσεις δεδομένων) το καθένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα μιας εγγραφής. Η τομή μιας γραμμής (row) και μιας στήλης (column) ενός πίνακα
  καταγραφή των μαθητών ενός σχολείου με τρία βασικά πεδία: ονοματεπώνυμο, βαθμός προαγωγής, διαγωγή
  Συνώνυμα: γνώρισμα, ιδιότητα

Πολυλεκτικοί όροι επεξεργασία

Εκφράσεις επεξεργασία

  Μεταφράσεις επεξεργασία