↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η διάταξη οι διατάξεις
      γενική της διάταξης* των διατάξεων
    αιτιατική τη διάταξη τις διατάξεις
     κλητική διάταξη διατάξεις
* παλιότερος λόγιος τύπος, διατάξεως
Κατηγορία όπως «δύναμη» - Παράρτημα:Ουσιαστικά

  Ετυμολογία

επεξεργασία
διάταξη < (διαχρονικό δάνειο) αρχαία ελληνική διάταξις < διατάσσω

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

διάταξη θηλυκό

 1. σύνολο αντικειμένων που έχουν συγκεκριμένη σχέση θέσης μεταξύ τους, η κατάλληλη τοποθέτηση των αντικειμένων
   συνώνυμα: ταχτοποίηση, τακτοποίηση
 2. η κατάλληλη παράταξη στρατού για ένα συγκεκριμένο σκοπό
   συνώνυμα: σχηματισμός
 3. (νομικός όρος) ειδικό τμήμα νόμου ή κανονισμού αναφερόμενο σε συγκεκριμένο θέμα
  ※  Οι διατάξεις του νόμου τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2015, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους θέματα.[1]
 4. η διαταγή
 5. (τεχνολογία) device: μία ή περισσότερες συσκευές κατάλληλα συνεργαζόμενες· ως σύνολο θεωρούνται ως μία ενιαία συσκευή[2], ως μονάδα (unit)

Δείτε επίσης

επεξεργασία

  Μεταφράσεις

επεξεργασία

  Αναφορές

επεξεργασία
 1. Τα λογιστικά βιβλία, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα . Δημοσίευση 2014-11-26. Αρχειοθέτηση 2019-08-12. Πρόσβαση 2021-08-18.
 2. από αναζήτηση «διάταξη» στη Βάση Τηλεπικοινωνιακών Όρων TELETERM από τη Μόνιμη Ομάδα Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας (ΜΟΤΟ), τον ΟΤΕ, τον ΕΛΟΤ και τον ΕΛΕΤΟ.