Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Ετυμολογία Επεξεργασία

ΕΛΟΤ < Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης

  ΠροφοράΕπεξεργασία

  • /ε.λότ/

  ΣυντομομορφήΕπεξεργασία

ΕΛΟΤ αρσενικό άκλιτο ακρωνύμιο

  • Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης, ο θεσμοθετημένα μοναδικός ελληνικός φορέας που εκπονεί, εκδίδει και διαθέτει στο ευρύ κοινό τα «Ελληνικά Πρότυπα» που φέρουν και το ακρώνυμό του (π.χ. Πρότυπο ΕΛΟΤ Κ, όπου Κ: ο κωδικός αριθμός του συγκεκριμένου προτύπου)