Ετυμολογία

επεξεργασία
ΕΛΕΤΟ < Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας

  Προφορά

επεξεργασία
  • /ε.λέ.το/

  Συντομομορφή

επεξεργασία

ΕΛΕΤΟ θηλυκό άκλιτο ακρωνύμιο

  • Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας, ελληνική επιστημονική ένωση που αποτελείται από ατομικά μέλη: επιστήμονες και ενδιαφερόμενους οποιουδήποτε τομέα και συλλογικά μελη: όργανα (επιτροπές, ομάδες, κτλ.) δημιουργίας ελληνικών όρων σε συγκεκριμένους τομείς και έχει σκοπό την προώθηση, στόν ελληνόφωνο χώρο, της επιστήμης της Ορολογίας και την ανάπτυξη σύγχρονης ελληνικής ορολογίας σε όλους τους τομείς
Επίσημη μεταγραφή στο λατινικό αλφάβητο: ELETO