Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Ετυμολογία Επεξεργασία

-ιμος < αρχαία ελληνική -ιμος

  ΕπίθημαΕπεξεργασία

-ιμος (& -σιμος & -ξιμος & -ψιμος: ανάλογα με το αοριστικό θέμα του ρήματος από το οποίο παράγεται)

  1. μεταρηματικό επίθημα επιθέτων που δηλώνουν ότι κάτι ή κάποιος είναι σε θέση, μπορεί ή πρέπει να δεχτεί την ενέργεια που εκφράζει το ρήμα
    αρδεύω > αρδεύσιμος, φορολογώ > φορολογήσιμος
  2. μετουσιαστικό επίθημα
    αποθορυβοποίηση > αποθορυβοποιήσιμος
    σύνταξη > συντάξιμος

Αρχαία ελληνικά (grc) Επεξεργασία

  Ετυμολογία Επεξεργασία

-ιμος < -μος (*)

  ΕπίθημαΕπεξεργασία

-ιμος (& -σιμος & -ξιμος & -ψιμος: ανάλογα με το αοριστικό θέμα του ρήματος από το οποίο παράγεται)