Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

ψευδολόγος < (διαχρονικό δάνειο) αρχαία ελληνική ψευδολόγος. Και ουσιαστικοποιημένο. Μορφολογικά αναλύεται σε ψευδο- + -λόγος

  Επίθετο επεξεργασία

↓ πτώσεις       ενικός      
→ γένη αρσενικό & θηλυκό ουδέτερο
ονομαστική ο/η ψευδολόγος το ψευδολόγο
      γενική του/της ψευδολόγου του ψευδολόγου
    αιτιατική τον/την ψευδολόγο το ψευδολόγο
     κλητική ψευδολόγε ψευδολόγο
↓ πτώσεις   πληθυντικός  
→ γένη αρσενικό & θηλυκό ουδέτερο
ονομαστική οι ψευδολόγοι τα ψευδολόγα
      γενική των ψευδολόγων των ψευδολόγων
    αιτιατική τους/τις ψευδολόγους τα ψευδολόγα
     κλητική ψευδολόγοι ψευδολόγα
Λόγιο επίθετο που δε συνηθίζει τον νεότερο τύπο του θηλυκού σε .
ομάδα '-ος -ος -ο', Κατηγορία όπως «εμβολοφόρος» - Παράρτημα:Επίθετα & Μετοχές

ψευδολόγος, -ος, -ο [1]

Συγγενικά επεξεργασία

→ και δείτε τις λέξεις ψεύδος και ψέμα

  Ουσιαστικό επεξεργασία

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο/η ψευδολόγος οι ψευδολόγοι
      γενική του/της ψευδολόγου των ψευδολόγων
    αιτιατική τον/την ψευδολόγο τους/τις ψευδολόγους
     κλητική ψευδολόγε ψευδολόγοι
Κατηγορία όπως «ζωγράφος» - Παράρτημα:Ουσιαστικά

ψευδολόγος αρσενικό ή θηλυκό

  Μεταφράσεις επεξεργασίαΑρχαία ελληνικά (grc)= επεξεργασία

→ γένη αρσενικό & θηλυκό ουδέτερο
↓ πτώσεις       ενικός      
ονομαστική / ψευδολόγος τὸ ψευδολόγον
      γενική τοῦ/τῆς ψευδολόγου τοῦ ψευδολόγου
      δοτική τῷ/τῇ ψευδολόγ τῷ ψευδολόγ
    αιτιατική τὸν/τὴν ψευδολόγον τὸ ψευδολόγον
     κλητική ! ψευδολόγε ψευδολόγον
↓ πτώσεις   πληθυντικός  
ονομαστική οἱ/αἱ ψευδολόγοι τὰ ψευδολόγ
      γενική τῶν ψευδολόγων τῶν ψευδολόγων
      δοτική τοῖς/ταῖς ψευδολόγοις τοῖς ψευδολόγοις
    αιτιατική τοὺς/τὰς ψευδολόγους τὰ ψευδολόγ
     κλητική ! ψευδολόγοι ψευδολόγ
    δυϊκός  
ονομ-αιτ-κλ τὼ ψευδολόγω τὼ ψευδολόγω
      γεν-δοτ τοῖν ψευδολόγοιν τοῖν ψευδολόγοιν
2η κλίση, Κατηγορία 'δύσκολος' όπως «τοξοβόλος» - Παράρτημα:Επίθετα & Μετοχές

ζητούμενο λήμμα

  Πηγές επεξεργασία

  1. λήγουν σε -ψευδολόγος - Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Άννα (2003) Αντίστροφο λεξικό της νέας ελληνικής Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη (συντομογραφίες)