Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Ετυμολογία Επεξεργασία

συστημένος < μετοχή παθητικού παρακειμένου του ρήματοςσυστήνω/συστήνομαι και του συνιστώ

  ΜετοχήΕπεξεργασία

συστημένος

 1. που έχει συσταθεί ως φορέας κάποιας υπηρεσίας, μιας επιχείρησης ή για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού
  «η απεργία αποτελεί δικαίωμα και ασκείται από τις νόμιμα συστημένες συνδικαλιστικές οργανώσεις για τη διαφύλαξη και παραγωγή των οικονομικών γενικά συμφερόντων των εργαζομένων», αρθ. 23 § 2 Σ.
 2. που τον έχουν συστήσει, που έχει συστάσεις (προφορικές ή γραπτές) από κάποιον τρίτο
 3. (ειδικότερα, ιστορία) προσωνυμία που δινόταν στα μέλη του δεύτερου κατώτερου βαθμού (δεύτερη τάξη) της Φιλικής Εταιρείας, που σηματοδοτούσε την έναρξη της διαδικασίας ουσιαστικής μύησης σε αυτήν
  προηγούμενος βαθμός: βλάμης ή αδελφοποιτός
  επόμενος βαθμός: ιερέας
  ※  Εγίνετο δηλαδή μεθοδικώς η είσοδος του μέλους εις το πρόγραμμα της Εταιρείας. Ο αδελφοποιτός ηρωτάτο αν ήθελε την ελευθερίαν της πατρίδος του. Ο συστημένος ωρκίζετο να μισή τον εχθρόν της πατρίδος και να πολεμήση δι' αυτήν.
  Διονύσιος Κόκκινος, Η Ελληνική Επανάστασις, τόμ. Α΄. Αθήνα: Τύποις Παναγιωτίδη & Παύλου, ²1940, σ. 135.
  ※  Η δε περί τούτου κατήχησις ην τοιαύτη. Είχον τεταγμένους τρεις Βαθμούς,[1] τον μεν ονομάζοντες των Συστημένων, τον δε των Ιερέων, τον δε των Ποιμένων. Και έκαστος τούτων είχε ιδιαίτερον τρόπον Κατηχήσεως, εφοδιαστικών Γραμμάτων, και Σημείων, δια τε χειρονομιών και δια λέξεών τινών.
  Yπόμνημα «Της κατά του Τυράννου των Eλλήνων Οπλοφορίας, και τινων Πολιτικών Συμβεβηκότων εν Πελοποννήσω κατά την πρώτην της Διοικήσεως Περίοδον», στο: Υπομνήματα περί της Επαναστάσεως της Ελλάδος, από το 1820 μέχρι του 1823 συγγραφέντα παρά του μητροπολίτου Π. Πατρών Γερμανού και εκδιδόμενα παρά του κυρίου Καλλινίκου Καστόρχη, σχολάρχου Καλαμών. Αθήνα: Εκ της τυπογραφείας Πέτρου Μαντζαράκη, 1837, Παλαιών Πατρών Γερμανός, σ. 8.

  ΜεταφράσειςΕπεξεργασία

  ΑναφορέςΕπεξεργασία

 1. Εννοείται η ουσιαστική διαδικασία ένταξης στη Φιλική Εταιρεία, έπειτα από το διερευνητικό προστάδιο (που είναι ουσιαστικά ο πρώτος βαθμός).