Βικιλεξικό:Συντομομορφές

Συντομομορφές στο ΒικιλεξικόΕπεξεργασία

Κατηγορία:Συντομομορφές: [1]

Συντομογραφίες στα κείμεναΕπεξεργασία

Στο Βικιλεξικό δεν εμφανίζονται συντομογραφίες στους ορισμούς και τις επεξηγήσεις. Όλοι οι όροι πρέπει να γράφονται πάντοτε ολογράφως.

  • Παράδειγμα: αποφεύγουμε το π.χ. (γράφουμε όπως), το βλ. (γράφουμε δείτε)
  • Εξαιρέσεις: συντομογραφίες που αφορούν χρονολογίες (π.Χ., πκε), το σελ. (σελίδα, σελίδες) και το στίχ. (στίχος, στίχοι) που είναι χρήσιμα για τα παραθέματα. Αλλά όχι το Τ. (τόμος, τεύχος, τύπος)
  • Όπου χρησιμοποιοιούνται συντομογραφίες θα πρέπει να έχουν σύνδεσμο. Όπως στο χ.χ. για τις εκδόσεις βιβλίων (χρησιμοποιείται στα παραθέματα)
  • Οι διαγλωσσικές Βιβλιογραφικές παραπομπές, ιδίως αυτές που βλέπουμε σε λεξικά κλασικών γλωσσών (όπως IG, v.l.), έχουν λήμματα, χρησιμοποιούνται μόνο εντός παραπομπών, αλλά στα κείμενα γράφονται ή ερμηνεύονται ολογράφως.

Για τους συντάκτεςΕπεξεργασία

Λήμματα για συντομομορφέςΕπεξεργασία

Στην 'ενότητα μέρος του λόγου', οι συντομομορφές εισάγονται με το πρότυπο {{συντομομορφή|xx}} με κωδικό γλώσσας

Στη γραμμή λήμματος διακρίνονται σε

Σημειώνεται η γραφή τους ολογράφως με συνδέσμους στην ενότητα Ετυμολογία. Παράδειγμα:

> αρχικά γραμμάτων για το [[δημόσιος|'''Δ'''ημόσια]] [[επιχείρηση|'''Ε'''πιχείρηση]] [[ηλεκτρισμός|'''Η'''λεκτρισμού]]

Σημειώνεται πάντοτε η προφορά των αρκτικόλεξων και ακρωνυμίων. Σημειώνουμε και την απαγγελία των ονομασιών των γραμμάτων με τον ανεπίσημο τρόπο

Είναι πιθανόν μια συντομομορφή να είναι ταυτόχρονα συντομογραφία ή/και αρκτικόλεξο ή/και ακρωνύμιο (παράδειγμα: Α.Τ., ΩΡΛ)

ΑνακατευθύνσειςΕπεξεργασία

Στα άρθρα για συντομογραφίες πρέπει να φαίνονται οι κατάλληλες τελείες ή κεφαλαία γράμματα. (Δ.Ε.Η. για τη ΔΕΗ)

  • Για συνηθισμένες γραφές χωρίς τελείες που πιθανόν να αναζητήσουν οι αναγνώστες χρησιμοποιούμε ανακατεύθυνση προς το λήμμα (παράδειγμα ΙΧ προς Ι.Χ.)
  • Παράδειγμα: υπάρχει διαφορά στα ΝΑ, Ν.Α.

ΑναφορέςΕπεξεργασία