Δείτε επίσης: π.χ.

Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

π.Χ. < αρχικά γράμματα για το προ Χριστού στη γενική ενικού

  Συντομομορφή επεξεργασία

π.Χ. συντομογραφία

  • συνοδεύει χρονολογίες γεγονότων που συνέβησαν πριν από τη γέννηση του Χριστού

Αντώνυμα επεξεργασία

  • μ.Χ. μετά Χριστόν
  • → δείτε και τη λέξη AD

  Μεταφράσεις επεξεργασία