{{ΔΦΑ|xx|φωνητική γραφή λέξης}}


Δείτε και τη Βοήθεια:Προφορά

Αριθμητικές παράμετροι

 • |1= (υποχρεωτική) Στη θέση#1, ο κωδικός ISO γλώσσας. Η σελίδα μας θα ενταχθεί στην Κατηγορία:Λήμματα με προφορά (τάδε γλώσσα).
 • Στις θέσεις#2 (και δυνατότητα για θέση#3), φωνητική μεταγραφή σε μία (ή και δύο) εκδοχές. Η ευρεία φωνολογική μεταγραφή σημειώνεται ανάμεσα σε πλαγιοκάθετες (δεν υπόσχεται ακριβή φωνητική μεταγραφή που σημειώνεται ανάμεσα σε αγκύλες: τέτοια μεταγραφή πιθανόν να απαιτεί πιο εξειδικευμένα σύμβολα).

Ονομαστικές παράμετροι (προαιρετικές)

 • |1.= Συμπληρώνουμε κείμενο που εμφανίζεται μετά την πρώτη μεταγραφή.
 • |2.= Συμπληρώνουμε κείμενο που εμφανίζεται μετά τη δεύτερη μεταγραφή.
  {{ΔΦΑ|el|ˈpen.de|1.=και σε γρήγορο λόγο|ˈpe.de}}
  που εμφανίζει
ΔΦΑ : /ˈpen.de/ και σε γρήγορο λόγο /ˈpe.de/
 • παράμετρος |0=- Φεύγε η εσοχή, ώστε να χρησιμοποιήσουμε εντός κειμένου, όπως στο λήμμα σιωπώ, διαρθρώνω

Προβλήματα

 • 2020.08.13. Περίεργο. Ενώ στις γλώσσες χωρίς παράρτημα (π.χ. λήμμα free αγγλικά) συνδέει σωστά με το Βικιλεξικό:Οδηγός προφοράς, μου βγάζει ζητούμενο το Παράρτημα:Προφορά/αγγλικά = 1.300+ φορές, δηλαδή παντού.
  • 2021.08. συμπληρώθηκαν οδηγίες για όλα τα ελλείποντα Παραρτήματα
 • 2021.08.29. Κατηγορία για παράλειψη της παραμέτρου γλ= Κατηγορία:Λέξεις χωρίς γλώσσα στο πρότυπο ΔΦΑ
 • 2021.09.04. περίεργο: δεν υπάρχει space πριν από ΔΦΑ|0=- στο διαρθρώνω ενώ εδώ, στα test λειτουργεί σωστά. Προφανώς, κάτι με το namespacenumber = 0
  • ΛΥΘΗΚΕ: όταν υπάρχει text και κατηγορία, ποτέ μα ποτέ δεν βάζουμε την Κατηγορία πριν από το κείμενο. Διότι για άγνωστους τεχνικούς λόγους, κολλάνε. Βάζουμε την εντολή για την Κατηγορία ΜΕΤΑ όλα τα κείμενα μιας ενότητας.
  • Πάλι πρόβλημα στο card sharp δεν αλλάζει γραμμή όταν έχουμε δύο σειρές. Χωρίζω σε δύο εντελώς διαφορετικούς Τομείς την παράμετρο μηδέν, με επανάληψη όλου του προτύπου

Συντήρηση

 • 2021.08.28. η παράμετρος γλ= μεταφέρθηκε ακριβώς μετά το ΔΦΑ και όχι στο τέλος (σε περίπτωση που μετατραπεί σε αριθμητική παράμετρο)
 • 2021.09.30. η παράμετρο γλ= έγινε παράμετρος #1. Η διόρθωση στα λήμματα έγινε με PAWS.

Έλεγχος

test

{ΔΦΑ|en|no}

ΔΦΑ : /no/


Δύο γραμμές: αλλά βλ. στο mainspace card sharp

ΔΦΑ : /en/
ΔΦΑ : /fr/