Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Συντομομορφή επεξεργασία

κ.λπ. συντομογραφία (& κλπ)

Συνώνυμα επεξεργασία

  Μεταφράσεις επεξεργασία