Συντομομορφή

επεξεργασία

κ.λπ. συντομογραφία (& κλπ)

Συνώνυμα

επεξεργασία

  Μεταφράσεις

επεξεργασία