Επίρρημα

επεξεργασία

tiel (eo)

Εκφράσεις

επεξεργασία
  • kaj tiel plu, και τα λοιπά, και ούτω καθεξής
→ δείτε τη λέξη  ktp