Δείτε επίσης: ATD

Τσεχικά (cs) επεξεργασία

  Συντομομορφή επεξεργασία

atd. (cs)