Δείτε επίσης: ΝΑ

Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

Ν.Α. < αρχικά γράμματα για το Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

  Συντομομορφή επεξεργασία

Ν.Α. συντομογραφία

  • η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα. Από το 2011 αναφερόμαστε σε περιφέρειες

Δείτε επίσης επεξεργασία

Επίσης

  • ΝΑ (νοτιοανατολικός)

  Μεταφράσεις επεξεργασία