Δείτε επίσης: κοκ, ΚΟΚ

Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

κ.ο.κ. < και ούτω καθεξής

  Συντομομορφή επεξεργασία

κ.ο.κ. συντομογραφία

  Μεταφράσεις επεξεργασία