Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ρηματικός τύπος επεξεργασία

δείτε

  1. (να, ας, αν, ίσως κλπ) β' πληθυντικό υποτακτικής αορίστου του ρήματος βλέπω
  2. θα δείτε: β' πληθυντικό οριστικής στιγμιαίου μέλλοντα του ρήματος βλέπω
  3. β' πληθυντικό προστακτικής αορίστου του ρήματος βλέπω