Βικιλεξικό:Συντομογραφίες

Συντομογραφίες στο ΒικιλεξικόΕπεξεργασία

Στο Βικιλεξικό δεν εμφανίζονται συντομογραφίες στους ορισμούς και τις επεξηγήσεις. Όλοι οι όροι πρέπει να γράφονται πάντοτε ολογράφως.

Λήμματα για συντομομορφέςΕπεξεργασία

Στην ενότητα 'μέρος του λόγου', οι συντομομορφές εισάγονται με το πρότυπο {{συντομομορφή}}

Στη γραμμή λήμματος διακρίνονται σε

Σημειώνεται η γραφή τους ολογράφως με συνδέσμους στην ενότητα Ετυμολογία.

Σημειώνεται πάντοτε η προφορά των αρκτικόλεξων και ακρωνυμίων.

Είναι πιθανόν μια συντομομορφή να είναι ταυτόχρονα συντομογραφία ή/και αρκτικόλεξο ή/και ακρωνύμιο (παράδειγμα: ΑΤ, ΩΡΛ)

Στα άρθρα για συντομογραφίες πρέπει να φαίνονται οι κατάλληλες τελείες ή κεφαλαία γράμματα. Για συνηθισμένες γραφές χωρίς τελείες χρησιμοποιούμε ανακατεύθυνση προς το λήμμα (παράδειγμα πΚΕ προς π.Κ.Ε.)