Δείτε επίσης: φυτῶν, φυτών

Αρχαία ελληνικά (grc)Επεξεργασία

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
φῠτο-
ονομαστική τὸ φυτόν τὰ φυτᾰ́
      γενική τοῦ φυτοῦ τῶν φυτῶν
      δοτική τῷ φυτ τοῖς φυτοῖς
    αιτιατική τὸ φυτόν τὰ φυτᾰ́
     κλητική ! φυτόν φυτᾰ́
  δυϊκός
ονομ-αιτ-κλ τὼ  φυτώ
γεν-δοτ τοῖν  φυτοῖν
2η κλίση, Κατηγορία 'φυτόν' όπως «φυτόν» - Παράρτημα:Ουσιαστικά

  Ετυμολογία Επεξεργασία

φυτόν < φύω • Η Ετυμολογία χρειάζεται ανάπτυξη με τεκμηρίωση. Μπορείτε να βοηθήσετε;  

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

φυτόν

 1. αυτό που φύεται από τη γη σε αντιδιαστολή προς τα ζώα, το φυτό
  φυτῶν ὄρχατοι (δενδρόκηποι)
  τὸν μὲν ἐγὼ θρέψασα φυτὸν ὣς γουνῷ ἀλωῆς (τον ανάθρεψα σαν δέντρο σε ψηλά αλώνια)
  φυτά ἀμπέλων
 2. γενικά τα πλάσματα της δημιουργίας, οι απόγονοι, τα βλαστάρια, το γέννημα
  εἴ τις ἐμὲ καὶ σὲ καὶ τἆλλα φυτὰ (Πλάτωνας -Σοφιστής)
  γυναῖκες,.... ἀθλιώτατον φυτόν (οι γυναίκες ...είμαστε τα πιο δυστυχισμένα πλάσματα -Μήδεια)
  εἶτ᾽ οὐ περίεργόν ἐστιν ἄνθρωπος φυτόν
  Χαρίτων φυτόν
  ...φυτόν οὐράνιον (ο άνθρωπος είναι φυτό που έχει τις ρίζες του στον ουρανό, είναι γέννημα του ουρανού)

ΣύνθεταΕπεξεργασία

ενδεικτικά:

  ΕπίθετοΕπεξεργασία

φυτόν

 1. το ουδέτερο του επιθέτου φυτός, φυτή, φυτόν
 2. το ξύλινο γλυπτό
 3. αυτό που είναι δημιουργημα φυσικό, γέννημα της φύσης, όχι τεχνητό
 4. το γόνιμο

  ΠηγέςΕπεξεργασία