Δείτε επίσης: φυτῶν, φυτόν

Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

φυτών ουδέτερο