Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

ζώα ουδέτερο

  Μεταφράσεις επεξεργασία