Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

ζώα ουδέτερο

  Μεταφράσεις

επεξεργασία