Παράρτημα:Ανθρώπινο σώμα (γαλλικά)

το κεφάλι : la tête

ο κορμός : le tronc

τα μέλη : les membres

τα δάχτυλα του χεριού : les doigts de la main