Δείτε επίσης: -εια, -ειά

Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κατάληξη θηλυκών ουσιαστικώνΕπεξεργασία

-εία

  1. κατάληξη θηλυκών ουσιαστικών που αράγονται από ρήματα σε -εύω/-εύομαι
  2. κατάληξη ουσιαστικοποιημένων θηλυκών επιθέτων σε -ύς, -εία, -ύ