Αρχαία ελληνικά (grc) Επεξεργασία

  Ετυμολογία Επεξεργασία

ἐπιφάνεια < ἐπιφαίνω

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

ἐπιφάνεια θηλυκό

 1. λαμπρότητα, διάκριση, υπεροχή
  ᾧ καὶ πιστεύων λέγω ὅτι ἡ ἐπιφάνεια δι᾽ οὐδενὸς ἄλλου σοι ἔσται ἢ δι᾽ ἐμοῦ. (Πλάτωνας)
  τὴν δ᾽ ἄλλην ἐπιφάνειαν τῆς σαυτοῦ φύσεως καὶ τὴν τῆς ψυχῆς ἀνδρείαν ἐν τοῖς ἀγῶσι μάλιστ᾽ ἐνεδείξω. (Δημοσθένης)
 2. επιφάνεια
  ἐπιφάνεια δέ ἐστιν, ὃ μῆκος καὶ πλάτος μόνον ἔχει. ἐπιφανείας δὲ πέρατα γραμμαί. ἐπίπεδος ἐπιφάνειά ἐστιν, ἥτις ἐξ ἴσου ταῖς ἐφ᾽ ἑαυτῆς εὐθείαις κεῖται (Ευκλείδης)
 3. θεϊκή παρουσία, εμφάνιση
  διαφυγὼν δὲ τὸν κίνδυνον οὕτω καὶ θαυμάσας τὴν ἐπιφάνειαν τῆς θεοῦ ναὸν κατεσκεύασεν ἐν Μαγνησίᾳ Δινδυμήνης καὶ τὴν θυγατέρα Μνησιπτολέμαν ἱέρειαν ἀπέδειξεν. (Πλούταρχος για το όραμα του Θεμιστοκλή που τον ειδοποίησε στον ύπνο του για κινδυνο η Ρέα ή η Κυβέλη, "η μητέρα των θεών" όπως αναφέρει)
  φανερωθεῖσαν δὲ νῦν διὰ τῆς ἐπιφανείας τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ Ἰησοῦ, καταργήσαντος μὲν τὸν θάνατον φωτίσαντος δὲ ζωὴν καὶ ἀφθαρσίαν διὰ τοῦ εὐαγγελίου
 4. μέτωπο στρατού, επίθεση στρατού, εμφάνιση στρατου ξαφνική (ελληνιστικές έννοιες)

ΣημειώσειςΕπεξεργασία

 • τά ἐπιφάνεια, ίσως τελετή νεκρική (Αθήναιος: "Καρύστιος δὲ ὁ Περγαμηνὸς ἐν τρίτῳ ῾Υπομνημάτων «Δημήτριος» φησίν, « ὁ Φαληρεὺς ῾Ιμεραίου τοῦ ἀδελφοῦ ἀναιρεθέντος ὑπ' ᾽Αντιπάτρου αὐτὸς μετὰ Νικάνορος διέτριρεν, αἰτίαν ἔχων ὡς τὰ (542f) ἐπιφάνεια τοῦ ἀδελφοῦ θύων."