Δείτε επίσης: ἐπιφάνεια, ἐπιφάνια

  Ετυμολογία 1

επεξεργασία
ελληνιστική κοινή (αρχαία κλίση)
δε μαρτυρείται δυϊκός αριθμός
↓ πτώσεις   πληθυντικός  
ονομαστική τὰ Ἐπιφάνει
      γενική τῶν Ἐπιφανείων
      δοτική τοῖς Ἐπιφανείοις
    αιτιατική τὰ Ἐπιφάνει
     κλητική ! Ἐπιφάνει
2η κλίση, Κατηγορία 'πρόσωπον' όπως «πρόσωπον» - Παράρτημα:Ουσιαστικά
Ἐπιφάνεια: ουδέτερο πληθυντικός του λείπει η ετυμολογία → δείτε τη λέξη  αρχαία ελληνική ἐπιφανής

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Ἐπιφάνεια ουδέτερο στον πληθυντικό

  • ονομασία γιορτής
    ※  2/3ος κε αιώνας Ἀθήναιος ὁ Nαυκρατίτης, Δειπνοσοφισταί, 12, 60 @perseus.tufts.edu
    Καρύστιος δὲ ὁ Περγαμηνὸς ἐν τρίτῳ ῾Υπομνημάτων «Δημήτριος» φησίν, «ὁ Φαληρεὺς ῾Ιμεραίου τοῦ ἀδελφοῦ ἀναιρεθέντος ὑπ' ᾽Αντιπάτρου αὐτὸς μετὰ Νικάνορος διέτριρεν, αἰτίαν ἔχων ὡς τὰ (542f) ἐπιφάνεια τοῦ ἀδελφοῦ θύων.[…]

  Ετυμολογία 2

επεξεργασία
ελληνιστική κοινή (αρχαία κλίση)
δε μαρτυρείται δυϊκός αριθμός
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική Ἐπιφάνει αἱ Ἐπιφάνειαι
      γενική τῆς Ἐπιφανείᾱς τῶν Ἐπιφανειῶν
      δοτική τῇ Ἐπιφανεί ταῖς Ἐπιφανείαις
    αιτιατική τὴν Ἐπιφάνειᾰν τὰς Ἐπιφανείᾱς
     κλητική ! Ἐπιφάνει Ἐπιφάνειαι
  δυϊκός
ονομ-αιτ-κλ τὼ  Ἐπιφανεί
γεν-δοτ τοῖν  Ἐπιφανείαιν
1η κλίση, Κατηγορία 'βοήθεια' όπως «βοήθεια» - Παράρτημα:Ουσιαστικά
Ἐπιφάνεια < θηλυκό του Ἐπιφάνιος

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Ἐπιφάνεια θηλυκό