Βικιλεξικό:Νεολογισμοί

Δείτε επίσης: Βικιλεξικό:Κριτήρια συμπερίληψης

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε ή να προτείνετε νεολογισμούς που δεν έχουν καταχωριστεί στο Βικιλεξικό ή που χρειάζονται επέκταση.
Η σήμανση νεολογισμός στις ετυμολογίες σημαίνει: νεολογισμός του τέλους 20ου - αρχή 21ου αιώνα. Παρακαλούμε να προσδιορίζεται η δεκαετία ή το έτος αν είναι τεκμηριωμένα (π.χ. CoV, COVID-19, το 2019)


Δείτε επίσηςΠαρακάτω παρατίθεται λίστα νεολογισμών που εμφανίστηκαν στην ελληνική γλώσσα τις τελευταίες δεκαετίες.

→ Παρακαλούμε να προσθέτετε όρους που έχουν αποθησαυριστεί ή χρησιμοποιηθεί κάπου, μαζί με ένα σύντομο ορισμό.

Νεολογισμοί της ελληνικήςΕπεξεργασία

Νεολογισμοί από ξενόγλωσσες λέξεις:Επεξεργασία

Παρακάτω παρατίθεται λίστα μεταφραστικών νεολογισμών κατ' αλφαβητική ταξινόμηση των ξενόγλωσσων λέξεων: