Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η πληκτρολόγηση οι πληκτρολογήσεις
      γενική της πληκτρολόγησης των πληκτρολογήσεων
    αιτιατική την πληκτρολόγηση τις πληκτρολογήσεις
     κλητική πληκτρολόγηση πληκτρολογήσεις
Η λόγια γενική ενικού σε -εως δε συνηθίζεται σε νεότερες λέξεις.
Κατηγορία όπως «παγκοσμιοποίηση» - Παράρτημα:Ουσιαστικά

  Ετυμολογία επεξεργασία

πληκτρολόγηση (νεολογισμός) < (πληκτρολογώ) πληκτρολογη- + -ση. Μορφολογικά αναλύεται σε πλήκτρ(ο) + -ο- + -λόγηση.

  Ουσιαστικό επεξεργασία

πληκτρολόγηση θηλυκό

Πολυλεκτικοί όροι επεξεργασία

Συγγενικές λέξεις επεξεργασία

→ και δείτε τη λέξη πλήκτρο

  Μεταφράσεις επεξεργασία