Επίθετο

επεξεργασία
παραθετικά
θετικός prompt
συγκριτικός more prompt
υπερθετικός most prompt

prompt (en)

  Επίρρημα

επεξεργασία

prompt (en)

  Ουσιαστικό

επεξεργασία
      ενικός         πληθυντικός  
prompt prompts

prompt (en)

 1. η υποβολή, η καθοδήγηση
 2. (πληροφορική), (για REPL, CLI) η καθοδήγηση, η προτροπή
  a voice prompt - φωνητική καθοδήγηση
ενεστώτας prompt
γ΄ ενικό ενεστώτα prompts
αόριστος prompted
παθητική μετοχή prompted
ενεργητική μετοχή prompting

prompt (en)

 1. προτρέπω, εξωθώ
 2. κινώ, παρακινώ κάποιον σε μια πράξη ή ενέργεια
  What prompted him to tell such a lie?
  Τι τον κίνησε να πει τέτοιο ψέμα;
  Τους παρακίνησε να απεργήσουν.
  Nothing I said prompted him to help.
  Δεν τον παρακίνησε τίποτα από ό,τι είπα ώστε να βοηθήσει.
   συνώνυμα: → δείτε τη λέξη motivate