Επίθετο

επεξεργασία
παραθετικά
θετικός express
συγκριτικός more express
υπερθετικός most express

express (en)

  Ουσιαστικό

επεξεργασία
      ενικός         πληθυντικός  
express expresses

express (en)

ενεστώτας express
γ΄ ενικό ενεστώτα expresses
αόριστος expressed
παθητική μετοχή expressed
ενεργητική μετοχή expressing

express (en)

  • Stavropoulos, D N (2008). Stavropoulos, G N. ed. Oxford Greek-English Learner's Dictionary (Revised έκδοση). Oxford: Oxford University Press. σελ. 870-871. ISBN 9780194325684. , λήμμα: ταχύςενικός πληθυντικός
express express

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

express (fr)