Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

expresses (en)

  Ρηματικός τύπος

επεξεργασία

expresses (en)