Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

μισώ < μισῶ < αρχαία ελληνική μισέω, -ῶ < μῖσος

  Ρήμα επεξεργασία

μισώ

Συνώνυμα επεξεργασία


Συγγενικά επεξεργασία

Σημειώσεις επεξεργασία

Προσοχή! πολλές λέξεις που αρχίζουν από μισ- ή μισο- σημαίνουν κάτι το ατελείωτο, το λειψό

Συνώνυμα επεξεργασία

Αντώνυμα επεξεργασία

Ομώνυμα / Ομόηχα επεξεργασία

Κλίση επεξεργασία

  Μεταφράσεις επεξεργασία