↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η επικύρωση οι επικυρώσεις
      γενική της επικύρωσης* των επικυρώσεων
    αιτιατική την επικύρωση τις επικυρώσεις
     κλητική επικύρωση επικυρώσεις
* παλιότερος λόγιος τύπος, επικυρώσεως
Κατηγορία όπως «δύναμη» - Παράρτημα:Ουσιαστικά

  Ετυμολογία

επεξεργασία
επικύρωση < (διαχρονικό δάνειο) αρχαία ελληνική ἐπικύρω(σις) + -ση < ἐπικυρόω. Επιφανειακά αναλύεται σε επί- + κύρωση.

  Προφορά

επεξεργασία
ΔΦΑ : /e.piˈci.ɾo.si/
τυπογραφικός συλλαβισμός: ε‐πι‐κύ‐ρω‐ση

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

επικύρωση θηλυκό

 • η ενέργεια του επικυρώνω
  1. η επίσημη και οριστική έγκριση νόμων, αποτελεσμάτων, αποφάσεων από την αρμόδια αρχή
   Η αντιπολίτευση ζητεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να μην προχωρήσει στην επικύρωση του νέου νόμου.
   Το ΑΣΕΠ θα συνεδριάσει για την επικύρωση των αποτελεσμάτων του τελευταίου διαγωνισμού.
  2. η θεώρηση της γνησιότητας ή της ακρίβειας εγγράφου ή αντιγράφου· η σήμανση εγγράφου ή αντιγράφου που το καθιστά έγκυρο και αποδεκτό
   επικύρωση φωτοαντιγράφου ή διαβατηρίου
  3. (σπάνιο) η διαβεβαίωση

Συγγενικά

επεξεργασία

→ και δείτε τη λέξη κυρώνω

  Μεταφράσεις

επεξεργασία