Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο παλίμπαις οι παλίμπαιδες
      γενική του παλίμπαιδος των παλιμπαίδων
    αιτιατική τον παλίμπαιδα τους παλίμπαιδες
     κλητική παλίμπαις παλίμπαιδες
όπως «αρχαιόκλιτα» - Παράρτημα:Ουσιαστικά

  Ετυμολογία επεξεργασία

παλίμπαις < (διαχρονικό δάνειο) ελληνιστική κοινή παλίμπαις < αρχαία ελληνική (πάλιν) παλίμ- + -παις (παῖς)[1][2][3]

  Προφορά επεξεργασία

ΔΦΑ : /paˈlim.bes/
τυπογραφικός συλλαβισμός: πα‐λί‐μπαις

  Ουσιαστικό επεξεργασία

παλίμπαις αρσενικό

Παράγωγα επεξεργασία

  Μεταφράσεις επεξεργασία

  Αναφορές επεξεργασία

  1. παλίμπαις - Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής (1998) του Ιδρύματος Μανόλη Τριανταφυλλίδη (συντομογραφίες-σύμβολα). Η Πύλη για την ελληνική γλώσσα, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
  2. παλίμπαιςΧαραλαμπάκης, Χριστόφορος (επιμέλεια) (2014). Χρηστικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας. Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών.  (ψηφιοποιημένη έκδοση από το 2023, συντομογραφίες-σύμβολα)
  3. Μπαμπινιώτης, Γεώργιος (2002). Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας (Βʹ έκδοση). Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας.  (Αʹ έκδοση: 1998)Αρχαία ελληνικά (grc) επεξεργασία

ελληνιστική κοινή (αρχαία κλίση)
δε μαρτυρείται δυϊκός αριθμός
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική / παλίμπαις οἱ/αἱ παλίμπαιδες
      γενική τοῦ/τῆς παλίμπαιδος τῶν παλιμπαίδων
      δοτική τῷ/τῇ παλίμπαιδ τοῖς/ταῖς παλίμπαισῐ(ν)
    αιτιατική τὸν/τὴν παλίμπαιδα τοὺς/τὰς παλίμπαιδᾰς
     κλητική ! παλίμπαι παλίμπαιδες
  δυϊκός
ονομ-αιτ-κλ τὼ  παλίμπαιδε
γεν-δοτ τοῖν  παλιμπαίδοιν
3η κλίση, Κατηγορία 'ἄπαις' όπως «ἄπαις» - Παράρτημα:Ουσιαστικά

  Ετυμολογία επεξεργασία

παλίμπαις (ελληνιστική κοινή) < αρχαία ελληνική παλίμ- + -παις

  Ουσιαστικό επεξεργασία

παλίμπαις, -παιδος αρσενικό ή θηλυκό (ελληνιστική κοινή)

Συγγενικά επεξεργασία

  Πηγές επεξεργασία