Μεσαιωνικά ελληνικά (gkm) επεξεργασία

λόγια μεσαιωνική ελληνική με αρχαία κλίση
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική μαγίστωρ οἱ μαγίστορες
      γενική τοῦ μαγίστορος τῶν μαγιστόρων
      δοτική τῷ μαγίστορι τοῖς μαγίστορσι(ν)
    αιτιατική τὸν μαγίστορα τοὺς μαγίστορας
     κλητική ! ...?...ορ μαγίστορες
Δεν υπάρχουν πληροφορίες για την προσωδία
του δίχρονου φωνήεντος στην παραλήγουσα.
Δε γνωρίζουμε πώς θα τονιζόταν η κλητική ενικού.
3η κλίση, Κατηγορία 'κτήτωρ' όπως «-» - Παράρτημα:Ουσιαστικά

  Ετυμολογία επεξεργασία

μαγίστωρ < (άμεσο δάνειο) λατινική magister < magis + -ter < magnus < πρωτοϊταλική *magnos < πρωτοϊνδοευρωπαϊκή *m̥ǵh₂nós, < *méǵh₂s (μέγας) < *m̥ǵh₂-

  Ουσιαστικό επεξεργασία

μαγίστωρ, -ορος αρσενικό

  1. δάσκαλος
  2. βυζαντινός αξιωματούχος
  3. στρατιωτικός διοικητής
  4. επιδέξιος τεχνίτης

Κλιτικοί τύποι επεξεργασία

Άλλες μορφές επεξεργασία

Πολυλεκτικοί όροι επεξεργασία

Δείτε επίσης επεξεργασία

  Πηγές επεξεργασία