Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

θέτω < μεσαιωνική ελληνική θέτω < αρχαία ελληνική τίθημι (αόριστος έθεσα)

  Ρήμα επεξεργασία

θέτω, πρτ.: έθετα, στ.μέλλ.: θα θέσω, αόρ.: έθεσα, παθ.φωνή: τίθεμαι

 1. βάζω, τοποθετώ
 2. προβάλλω ένα θέμα για να συζητηθεί
  ο βουλευτής έθεσε με την ομιλία του το ζήτημα των φορολογικών τεκμηρίων
 3. αλλάζω την κατάσταση ενός ανθρώπου ή πράγματος
  το πειθαρχικό συμβούλιο έθεσε τον υπάλληλο σε αργία
  η κυβέρνηση θέτει σε εφαρμογή νέα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής
 4. (μαθηματικά) θεωρώ, αποδίδω μια τιμή
  θέτω χ+ψ=α

Εκφράσεις επεξεργασία

Συγγενικά επεξεργασία

Σύνθετα επεξεργασία

Κλίση επεξεργασία

  Μεταφράσεις επεξεργασία