Αγγλικά (en)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

      ενικός         πληθυντικός  
notice notices

notice (en)

 1. η ενέργεια του παρατηρώ / αντιλαμβάνομαι
  Didn't you take any notice of the changes? - Δεν έπεσαν στην αντίληψή σου κάποιες αλλαγές;
 2. γραπτή σημείωση, σημείωμα
 3. επίσημη ενημέρωση ή προειδοποίηση

  ΡήμαΕπεξεργασία

ενεστώτας notice
γ΄ ενικό ενεστώτα notices
αόριστος noticed
παθητική μετοχή noticed
ενεργητική μετοχή noticing

notice (en)

 1. (μεταβατικό) σημειώνω, παρατηρώ, αντιλαμβάνομαι, επισημαίνω
  Didn't you notice any changes? - Δεν αντιλήφθηκες κάποιες αλλαγές;
   συνώνυμα: spotΓαλλικά (fr)Επεξεργασία

      ενικός         πληθυντικός  
notice notices

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

notice (fr) θηλυκό

 1. η σημείωση, το σημείωμα
 2. το επεξηγηματικό φυλλάδιο