Δείτε επίσης: συνθάπτω

Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

συνάπτω < αρχαία ελληνική συνάπτω < σύν + ἅπτω

  Ρήμα επεξεργασία

συνάπτω

(λόγιο)
 1. συνενώνω, συνδέω
   συνώνυμα: ενώνω, συναρμόζω, επισυνάπτω
   αντώνυμα: αποσυνδέω, χωρίζω
 2. συμφωνώ, αποδέχομαι, επικυρώνω (με αιτιατική ουσιαστικού ως αντικείμενο παίρνει τη σημασία του σχετικού ρήματος που προκύπτει από το ουσιαστικό ή είναι ομόρριζό του)
  συνάπτω συνθήκη: συνθηκολογώ
  συνάπτω μάχη: μάχομαι
  συνάπτω γάμο: παντρεύομαι

Συγγενικά επεξεργασία

  Μεταφράσεις επεξεργασία