Δείτε επίσης: συναρμολογώ

Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

συναρμόζω < αρχαία ελληνική συναρμόζω

  Ρήμα επεξεργασία

συναρμόζω (παθητική φωνή: συναρμόζομαι)

Συγγενικά επεξεργασία

Κλίση επεξεργασία

  Μεταφράσεις επεξεργασία