Ελληνικά (el)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

νέα ουδέτερο στον πληθυντικό

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

νέα

  1. ονομαστική, αιτιατική και κλητική ενικού, θηλυκού γένους του νέος
  2. ονομαστική, αιτιατική και κλητική πληθυντικού, ουδέτερου γένους του νέοςΑρχαία ελληνικά (grc)Επεξεργασία

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική νέ αἱ νέαι
      γενική τῆς νέᾱς τῶν νεῶν
      δοτική τῇ νέ ταῖς νέαις
    αιτιατική τὴν νέᾱν τὰς νέᾱς
     κλητική ! νέ νέαι
  δυϊκός
ονομ-αιτ-κλ τὼ  νέ
γεν-δοτ τοῖν  νέαιν
1η κλίση, ομάδα 'χώρα', Κατηγορία 'φαρέτρα' όπως «σοφία» - Παράρτημα:Ουσιαστικά

  Ετυμολογία Επεξεργασία

νέα < πρωτοϊνδοευρωπαϊκή *neivo-, συγγενή: (σανσκριτικά) ni- και (λατινικά) nidus (φωλιά).

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

νέα θηλυκό & νειός & νεός & νειά

  • πεδιάδα σε χαμηλό μέρος
  • (νέα) γη, χέρσο χωράφι
  • χωράφι που οργώθηκε εκ νέου, μετά από περίοδο αγρανάπαυσης
    Θεόφραστος, Περὶ φυτῶν αἰτιῶν, 3.20.7

ΣυνώνυμαΕπεξεργασία