Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Επίθετο επεξεργασία

παραθετικά
θετικός sound
συγκριτικός sounder
υπερθετικός soundest

sound (en)

 1. υγιής, αβλαβής
  he is safe and sound - είναι σώος και αβλαβής
 2. ολοκληρωμένος, στέρεος, ασφαλής
 3. (για ύπνο) βαθύς, αδιατάρακτος
 4. ισχυρός, δυνατός, βαρύς
  a sound beating
 5. (νομικός όρος) έγκυρος, με νομική ισχύ
  a sound title of property
 6. αιτιακά πλήρης

Παράγωγα επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

      ενικός         πληθυντικός  
sound sounds

sound (en)

 • ο ήχος
  Phonetic symbols represent sounds.
  Τα φωνητικά σύμβολα αναπαριστούν ήχους.

Δείτε επίσης επεξεργασία

  Ρήμα επεξεργασία

ενεστώτας sound
γ΄ ενικό ενεστώτα sounds
αόριστος sounded
παθητική μετοχή sounded
ενεργητική μετοχή sounding

sound (en)

 • ακούγομαι, δίνει ειδική εντύπωση όταν ακούγεται ή διαβάζεται
  That sounds interesting/funny/strange.
  Αυτό ακούγεται ενδιαφέρον/αστείο/παράξενο.
  Something must not be right, it sounds weird to me.
  Κάτι δεν πρέπει να είναι σωστό, μου ακούγεται παράξενα.

  Πηγές επεξεργασία