Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Προφορά επεξεργασία

ΔΦΑ : /t͡ʃæt/

  Ουσιαστικό επεξεργασία

chat (en)

  Ρήμα επεξεργασία

chat (en)



Γαλλικά (fr) επεξεργασία

  Ετυμολογία 1 επεξεργασία

chat < (κληρονομημένο) μέση γαλλική chat < (κληρονομημένο) παλαιά γαλλική chat < (κληρονομημένο) υστερολατινική cattus

  Προφορά επεξεργασία

ΔΦΑ : /ʃa/
  un chat
ομόηχα: chas, shah

  Ουσιαστικό επεξεργασία

      ενικός         πληθυντικός  
chat chats

chat (fr) αρσενικό

Συγγενικά επεξεργασία

  Ετυμολογία 2 επεξεργασία

chat < (άμεσο δάνειο) αγγλική chat

  Προφορά επεξεργασία

ΔΦΑ : /t͡ʃat/

  Ουσιαστικό επεξεργασία

      ενικός         πληθυντικός  
chat chats

chat (fr) αρσενικό

Άλλες γραφές επεξεργασία

Σημειώσεις επεξεργασία

Συγγενικά επεξεργασία

Συνώνυμα επεξεργασία

  • → δείτε τη λέξη causette