Δείτε επίσης: Άργος, αργός

  Ετυμολογία

επεξεργασία
Ἄργος < • Η Ετυμολογία χρειάζεται ανάπτυξη με τεκμηρίωση. Μπορείτε να βοηθήσετε;   ἀργός < πρωτοϊνδοευρωπαϊκή ρίζα *h₂erǵ- (λευκός, αργυρός)

  Κύριο όνομα 1

επεξεργασία
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική Ἄργος οἱ Ἄργοι
      γενική τοῦ Ἄργου τῶν Ἄργων
      δοτική τῷ Ἄργ τοῖς Ἄργοις
    αιτιατική τὸν Ἄργον τοὺς Ἄργους
     κλητική ! Ἄργε Ἄργοι
  δυϊκός
ονομ-αιτ-κλ τὼ  Ἄργω
γεν-δοτ τοῖν  Ἄργοιν
2η κλίση, Κατηγορία 'δρόμος' όπως «δρόμος» - Παράρτημα:Ουσιαστικά
Ἄργος αρσενικό
  1. ανδρικό όνομα
  2. (Χρειάζεται επεξεργασία)

  Κύριο όνομα 2

επεξεργασία
↓ πτώσεις       ενικός      
ονομαστική τὸ Ἄργος
      γενική τοῦ Ἄργους - Ἄργεος
      δοτική τῷ Ἄργει - Ἄργεϊ
    αιτιατική τὸ Ἄργος
     κλητική ! Ἄργος
3η κλίση, Κατηγορία 'βέλος' όπως «βέλος» - Παράρτημα:Ουσιαστικά
Ἄργος ουδέτερο

ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ : Έχει πληθυντικό;

Πολυλεκτικοί όροι

επεξεργασία

Παράγωγα

επεξεργασία