Πρότυπο:el-κλίση-'γλωσσάς'

↓ πτώσεις       ενικός      
γένη → αρσενικό θηλυκό ουδέτερο
ονομαστική ο γλωσσάς η γλωσσού το γλωσσάδικο
γλωσσούδικο
      γενική του γλωσσά της γλωσσούς του γλωσσάδικου
γλωσσούδικου
    αιτιατική τον γλωσσά τη γλωσσού το γλωσσάδικο
γλωσσούδικο
     κλητική γλωσσά γλωσσού γλωσσάδικο
γλωσσούδικο
↓ πτώσεις   πληθυντικός  
γένη → αρσενικό θηλυκό ουδέτερο
ονομαστική οι γλωσσάδες οι γλωσσούδες τα γλωσσάδικα
γλωσσούδικα
      γενική των γλωσσάδων των γλωσσούδων των γλωσσάδικων
γλωσσούδικων
    αιτιατική τους γλωσσάδες τις γλωσσούδες τα γλωσσάδικα
γλωσσούδικα
     κλητική γλωσσάδες γλωσσούδες γλωσσάδικα
γλωσσούδικα
To ουδέτερο, από τα επίθετα σε -ικος.
Το αρσενικό και το θηλυκό, και ως ουσιαστικά.
Παρατήρηση με όρθια ή πλάγια γράμματα.
ομάδα '-άς', Κατηγορία όπως «γλωσσάς» - Παράρτημα:Επίθετα & Μετοχές

Γράφουμε

{{el-κλίση-'γλωσσάς'}}


Κατηγορία:Επίθετα που κλίνονται όπως το 'γλωσσάς' (νέα ελληνικά)


Παράμετροι επεξεργασία

  • |παρατήρηση= Προσθέτει στον πίνακα κλίσης μια γραμμή με το κείμενο που θα γράψουμε.
  • |λήμμα= Aν επιθυμούμε να κλίνουμε άλλο λήμμα απ' αυτό της σελίδας όπου βρισκόμαστε.

Παραδείγματα επεξεργασία

  • Για το πολυλογάς, γράφουμε {{el-κλίση-'γλωσσάς'}}
  • Για το χειλαράς που δεν έχει -ούδικο, γράφουμε {{el-κλίση-'γλωσσάς'|ουδ2=-}}


Lua logo
Αυτό το πρότυπο
χρησιμοποιεί LUA
Module:el-adj-decl/mono

Καλείται το Module:el-adj-decl