Κατηγορία:Μετοχές σύνθετες χωρίς ρήμα (νέα ελληνικά)

Γλώσσα: Νέα ελληνικά » Γραμματικές κατηγορίες » Μετοχές » σύνθετες ««« « Σύνθετα
για τους συντάκτες:
{{μτχχρ}}
Μετοχές χωρίς ρήμα, όπως ολανθισμένος, με δεύτερο συνθετικό, μετοχή.