Δείτε επίσης: εβραίους, Ἑβραίους, ἑβραίους

Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος κυρίου ονόματος επεξεργασία

Εβραίους αρσενικό

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Εβραίους αρσενικό

  Μεταφράσεις επεξεργασία