Δείτε επίσης: sentience

Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

      ενικός         πληθυντικός  
sentence sentences

sentence (en)

 1. (γραμματική) πρόταση (μια νοηματικά ολοκληρωμένη σειρά από λέξεις)
 2. η καταδίκη
   συνώνυμα: conviction
 3. (νομικός όρος) η ποινή στην οποία κάποιος καταδικάζεται
  death sentence - θανατική ποινή
 4. (παρωχημένο) η απόφαση ενός δικαστηρίου
   συνώνυμα: verdict
 5. το μότο

Πολυλεκτικοί όροι επεξεργασία

  Ρήμα επεξεργασία

ενεστώτας sentence
γ΄ ενικό ενεστώτα sentences
αόριστος sentenced
παθητική μετοχή sentenced
ενεργητική μετοχή sentencing

sentence (en)

  Πηγές επεξεργασίαΓαλλικά (fr) επεξεργασία

      ενικός         πληθυντικός  
sentence sentences

  Προφορά επεξεργασία

ΔΦΑ : /sɑ̃.tɑ̃s/
 

  Ουσιαστικό επεξεργασία

sentence (fr) θηλυκό

 1. η δικαστική απόφαση
   συνώνυμα: → δείτε τις λέξεις arrêt, décret, jugement και verdict
 2. η κρίση, η γνώμη
 3. (παρωχημένο) η σκέψη (που σχετίζεται συνήθως με την ηθική) που εκφράζεται κατά δογματικό και λόγιο τρόπο, η ρήση
   συνώνυμα: → δείτε τις λέξεις adage, aphorisme, apophtegme και maxime

Συγγενικά επεξεργασία

  Πηγές επεξεργασία