Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

      ενικός         πληθυντικός  
link links

link (en)

 1. ο σύνδεσμος, ο δεσμός, ο κρίκος, μια σχέση ή σύνδεσμος μεταξύ δύο ή περισσότερων ανθρώπων ή πραγμάτων
  my last link to the past - ο τελευταίος μου δεσμός με το παρελθόν
  the link between the past and the future - ο κρίκος μεταξύ παρελθόντος και μέλλοντος
   συνώνυμα:  affiliation, bond και tie
 2. ο κρίκος αλυσίδας
 3. (πληροφορική) συντομογραφία του hyperlink, ο σύνδεσμος, η σύνδεσηυπερσύνδεσμος) σε υπερκείμενο
  I clicked the link to the next page of the website.
  Πάτησα τη σύνδεση για να πάω στην επόμενη σελίδα του ιστότοπου.
  Υπώνυμα: external link, internal link, incoming link (backlink)
 4. (τηλεπικοινωνίες), (δίκτυο υπολογιστών) το κανάλι, η ζεύξη
  basic link acknowledged data transmission - γνωστοποιημένη μετάδοση δεδομένων βασικής ζεύξης [1]

Δείτε επίσης επεξεργασία

 • για το σύνδεσμο (γραμματική) δείτε conjunction

  Ρήμα επεξεργασία

ενεστώτας link
γ΄ ενικό ενεστώτα links
αόριστος linked
παθητική μετοχή linked
ενεργητική μετοχή linking

link (en)

Υπερώνυμα επεξεργασία

Σύνθετα επεξεργασία

Συγγενικά επεξεργασία

Πολυλεκτικοί όροι επεξεργασία

Δείτε επίσης επεξεργασία

 • link στην αγγλική Βικιπαίδεια  

  Αναφορές επεξεργασία

 1. Βάση Τηλεπικοινωνιακών Όρων TELETERM από τη Μόνιμη Ομάδα Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας (ΜΟΤΟ), τον ΟΤΕ, τον ΕΛΟΤ και τον ΕΛΕΤΟ.

  Πηγές επεξεργασία