↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
*τανυθρῐχ- τανυτρῐχ-
ονομαστική / τανύθριξ οἱ/αἱ τανύτριχες
      γενική τοῦ/τῆς τανύτριχος τῶν τανυτρίχων
      δοτική τῷ/τῇ τανύτριχ τοῖς/ταῖς τανύτριξ(ν)
    αιτιατική τὸν/τὴν τανύτριχ τοὺς/τὰς τανύτριχᾰς
     κλητική ! τανύθριξ τανύτριχες
  δυϊκός
ονομ-αιτ-κλ τὼ  τανύτριχε
γεν-δοτ τοῖν  τανυτρίχοιν
3η κλίση, Κατηγορία 'ὄνυξ' όπως «ὄνυξ» - Παράρτημα:Ουσιαστικά

  Ετυμολογία

επεξεργασία
τανύθριξ < τανύ- + -θριξ. Αναλύεται σε τανύω και θρίξ

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

τανύθριξ, -τρῐχος αρσενικό ή θηλυκό, σε επιθετική λειτουργία

 • που έχει μακριές τρίχες, μαλλιαρός, δασύτριχος, τριχωτός
  ※  7ος πκε αιώνας Ἡσίοδος, Ἔργα καὶ Ἡμέραι, 516 (515-516)
  καί τε διὰ ῥινοῦ βοὸς ἔρχεται οὐδέ μιν ἴσχει, | καί τε δι᾽ αἶγα ἄησι τανύτριχα·
  Και μέσα απ᾽ το δέρμα του βοδιού περνά, χωρίς αυτό να τον κρατάει, | και μέσα από τη μακρυμάλλα γίδα πνέει.
  Μετάφραση (2001): Σταύρος Γκιργκένης, Θεσσαλονίκη: Ζήτρος @greek‑language.gr
  ※  7ος πκε αιώνας Σημωνίδης ο Αμοργίνος, Απόσπασμα 7 West, στ. 2, (7.1-7.6)
  χωρὶς γυναικὸς θεὸς ἐποίησεν νόον
  τὰ πρῶτα. τὴν μὲν ἐξ ὑὸς τανύτριχος,
  τῆι πάντ᾽ ἀν᾽ οἶκον βορβόρωι πεφυρμένα
  ἄκοσμα κεῖται καὶ κυλίνδεται χαμαί·
  αὐτὴ δ᾽ ἄλουτος ἀπλύτοις ἐν εἵμασιν
  ἐν κοπρίηισιν ἡμένη πιαίνεται.
  Κάθε γυναίκας χώρια τον νουν έκαμε
  ο θεός πρώτα· από γουρούνα τριχωτήν
  αυτήν που όλα στο σπίτι έχει στο βόρβορο
  και κυλισμένα χιλιανάκατα χαμαί·
  κι άλουτη η ίδια μ᾽ άπλυτα φορέματα
  κάθεται και παχαίνει στην ακαθαρσιά.
  Μετάφραση: Σίμος Μενάρδος @greek-language.gr

Συγγενικά

επεξεργασία